تانزانیا|صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها
کتب منتشره
The Shiraz & Baluchi in Tanzania

قیمت : 0  ریال

باتوجه به پیشینه تاریخی ایرانیان در منطقه شرق آفریقا و تاثیرات عمدتاً مثبت فرهنگ ایرانی( معروف به شیرازی)در فرهنگ و زبان منطقه و از طرفی نبود منابع لازم در معرفی این موضوع به مردم منطقه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا برآن شد تا اقدام به انتشار کتابی درخصوص معرفی اثار برجای مانده از حضور ایرانیان در منطقه شرق افریقا نماید. کتاب حاضر حاصل دسترنج استاد چارلز مصطفی کایوکا از اساتید دانشگاه دارالسلام است که با صرف زمان قابل توجه از اغلب اثار تاریخی تانزانیا که به نوعی با شیرازی ها و بوچهای ایران مرتبط است عکس گرفته و در قالب این کتاب منتشر نموده است.